قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.
2,500,000 تومان
قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,600,000 تومان است.
قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,000,000 تومان است.
70,000 تومان700,000 تومان
500,000 تومان