قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.
قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,200,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,200,000 تومان است.