قیمت اصلی 1,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 500,000 تومان است.