قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,650,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,550,000 تومان است.
3,100,000 تومان3,500,000 تومان
3,300,000 تومان3,900,000 تومان