قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,300,000 تومان است.
قیمت اصلی 4,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,700,000 تومان است.