قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,800,000 تومان است.
3,500,000 تومان