قیمت اصلی 4,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,800,000 تومان است.