قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,000,000 تومان است.