6,200,000 تومان
قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.
قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.