قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500,000 تومان است.
قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,000,000 تومان است.