قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,850,000 تومان است.
3,100,000 تومان3,500,000 تومان