قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.
قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 380,000 تومان است.