قیمت اصلی 8,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.
قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,500,000 تومان است.