قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 16,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,000,000 تومان است.