قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.
قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.