قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,000 تومان است.
قیمت اصلی 490,000 تومان بود.قیمت فعلی 440,000 تومان است.