قیمت اصلی 2,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,050,000 تومان است.
قیمت اصلی 7,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,500,000 تومان است.
1,850,000 تومان