قیمت اصلی 8,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 11,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,300,000 تومان است.