قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 450,000 تومان است.
قیمت اصلی 400,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.
1,000,000 تومان
قیمت اصلی 1,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,250,000 تومان است.