قیمت اصلی 1,450,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,400,000 تومان است.
2,050,000 تومان2,250,000 تومان