بایگانی برچسب: مخابرات

اینترنت پر سرعت FTTH

نسل جدید اینترنت پرسرعت که تو سط مخابرات در حال راه انداز است .

به وایفا متصل میشم اما اینترنت ندارم !!!

اتصال به شبکه بدون دسترسی به اینترنت