بایگانی برچسب: آسیاتک

به وایفا متصل میشم اما اینترنت ندارم !!!

اتصال به شبکه بدون دسترسی به اینترنت