مقاله
هاشم رسا

E-Book vs P-Book

کاغذی یا الکترونیکی؟؟! سلام، شب پاییزی تون بخیر. دیشب خانم @nabavi_.9675 تماس گرفتن باهام که برای گرفتن یک کتاب دانشگاهی به پاساژ مهتاب (مرکز کتاب مشهد) برم.

ادامه مطلب »
مقاله
هاشم رسا

اهمیت آنتی ویروس

قدیم تر ها هر سه چهار ماه یک بار وقتی سرعت سیستم پایین می اومد یا الکی حافظه دستگاه پر میشد میگفتن ویروس گرفته. به

ادامه مطلب »